Dịch vụ thuê thuyền rồng trên sông Hương Huế

bởi Đặt vé ca Huế
0 bình luận

Dịch vụ thuê thuyền rồng trên sông Hương Huế là một trong những dịch vụ hàng đầu của Đội thuyền rồng Thảo Phương.

Thuê thuyền rồng trên sông Hương có các dịch vụ như sau:

  • Khám phá các điểm di tích của Huế bên dòng sông Hương bằng thuyền rồng
  • Thuê thuyền dạo trên dòng sông Hương theo giờ
  • Thuê thuyền rồng tổ chức Lễ hội Điện Hòn Chén
  • Thuê thuyền rồng nghe nhạc trên sông Hương vào mỗi tối
  • Thuê thuyền rồng tổ chức tiệc: sinh nhật. họp mặt, giao lưu ca nhạc.
  • Ăn tối trên thuyền rồng sông Hương vào mỗi chiều tối

Tìm hiểu thêm

Bình Luận